Laďka

„Veľmi dobrá štruktúra kurzu, profesionalita, dochvíľnosť, osobný prístup ku každému jednotlivému študentovi. Veľmi priateľská lektorka, bol som veľmi spokojný.“

  • Jazyk: nemčinaangličtina
  • Vzdelanie: Filozofická fakulta UKF v Nitre – odbor Nemecký jazyk, Croydon College v Londýne, Štátna jazyková škola – Anglický jazyk
  • Certifikáty:  pre nemecký jazyk: Štátna jazyková skúška, pre anglický jazyk: ESOL certifikát, Štátna jazyková skúška
  • Skúsenosti a špecializácia: Absolvovala som viaceré zahraničné pobyty v Nemecku, kde som počas štúdia navštevovala  jazykové kurzy a taktiež pracovala v nemecky hovoriacich krajinách /Klagenfurt, Mníchov/. Pobudla som tiež 6 rokov v Anglicku, kde som okrem štúdia angličtiny a práce v administratíve pracovala ako komunitná tlmočníčka pre verejný sektor v celej UK.  Pracovala som tiež v medzinárodných firmách na Slovensku v oblasti administratívy a posledné 4 roky pôsobím ako lektorka a učiteľka.
  • Profil: Mám veľký záujem o rôzne kultúry, históriu a cestovanie. Okrem nemčiny  a angličtiny som sa venovala tiež francúzštine a taliančine. Poznanie jazykov je síce pre nás z hľadiska ekonomiky nevyhnutné, ale takisto to vnímam aj ako bránu poznania do nových svetov, ktoré inak pozorujeme iba sprostredkovane –  moja skúsenosť mi hovorí, že čím lepšie sa majú ľudia rôznych národností a kultúr  šancu spoznať, tým viac sa môžu navzájom pochopiť a predchádzať rôznym predsudkom a konfliktom.