Jana

„Janka je veľmi energická, veľa sa na hodinách nasmejeme. Výborný prístup ku študentom, veľmi dobre vysvetľuje aj gramatiku.“​

 

  • Jazyk: nemčina, švédčina
  • Vzdelanie: Filozofická fakulta Univerzity Komeského: odbor prekladateľstvo – tlmočníctvo, špecializácia nemecký a švédsky jazyk,  Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela: odbor medzinárodné vzťahy a diplomacia
  • Certifikáty: štátna skúška z nemeckého, švédskeho a anglického jazyka, certifikát z nórskeho jazyka a kultúry, Deutsches Sprachdiplom
  • Skúsenosti a špecializácia: lektorka nemeckého a švédskeho jazyka vo firmách a na kurzoch, odborné preklady
  • Profil: Okrem kultúry a cestovania je aj výučba cudzích jazykov mojím koníčkom. Robí mi radosť a motivuje ma vidieť klientov, ako získavajú nové skúsenosti a poznatky, ktoré vedia využiť pre svoj profesionálny rast. Ich pokrok ma ženie vpred.