Katka

  • ​Jazyk: nemčina, angličtina
  • Vzdelanie: Karlova univerzita v Prahe – obor teológia, psychosociálne vedy, religionistika, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg – odbor teológia, hudobné vedy, ďalšie vzdelávanie v obore ošetrovateľstvo a psychológia
  • Skúsenosti a špecializácia:  Katka, pôvodom z Čiech, sa po ukončení magisterského štúdia v Prahe rozhodla odísť do zahraničia. Najprv strávila istý čas v Londýne, aby si tam zlepšila anglický jazyk a následne sa presunula do Nemecka, kde v  Heidelbergu absolvovala svoje druhé magisterské štúdium. V Nemecku načerpala rôzne praktické skúsenosti – pripravovala semináre, vykonávala redakčnú činnosť pre časopis, pracovala v administratíve a tiež ako ošetrovateľka. V Nemecku strávila 12 rokov.
  • Profil: K jej záľubám patrí cestovanie a poznávanie iných kultúr a jazykov. Okrem nemčiny a angličtiny sa vzdeláva v španielčine a francúzštine. K jej ďalším záľubám patrí tanec.