Milan

„Zaujímavo a nápadito štruktúrovaný kurz. Počas konverzácií sme sa veľa nasmiali. Milan je lektor, ktorý dáva priestor najmä študentom a vedie ich k tomu, aby vyjadrili svoje myšlienky a názory. To mi pomohlo precvičovať pohotovosť v komunikácii, schopnosť nájsť vhodné slová v nových situáciach. Hodiny boli pohodové a celkovo som veľmi spokojný. „

 

  • ​Jazyk: angličtina, španielčina
  • Vzdelanie: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo, špecializácia anglický a španielsky jazyk. V súčasnosti postgraduálne štúdium na katedre romanistiky, odbor literárna veda, špecializácia španielsky jazyk tamže.
  • Skúsenosti a špecializácia: Osobné skúsenosti s cudzincami zbieral Milan na škole pri pracovných a rekreačných pobytoch v Anglicku (Liverpool, Birmingham) a Španielsku (Barcelona). Po absolvovaní univerzity (2008) učil rok angličtinu v jazykovom kurze v rodnej Senici (Centrum voľného času Senica). Ďalšie štyri roky prednášal španielsku literatúru a preklad ako doktorand na FiF UK. Zatiaľ mu vyšlo zhruba dvadsať prekladov cudzojazyčnej literatúry do nášho krásneho jazyka (v prípade záujmu je o nich ochotný kedykoľvek siahodlho rozprávať) a do leta by sa z neho už konečne mal stať doktor filozofie.
  • Profil: Milanova fascinácia svetom ranej angloamericej popkultúry – s rozpätím od East 17 cez zbieranie kartičiek NHL až po Schwarzíkovo „I’ll be back“ – a bezvýhradná nepoužiteľnosť na všetky školské predmety končiace sa na -ika alebo -lógia (o -émii radšej ani nehovoriť) ho od útleho veku predurčovali na kariéru jazykára a kultúrneho maniaka. Tak sa aj stalo. V jazykoch sa doslova ubytoval a celý deň z nich nevystrčí nos. Má to tam super zariadené. And you’re invited.