Učebné materiály

UČEBNÉ MATERIÁLY

Na výučbu kurzov angličtiny a nemčiny používame profesionálne zostavené učebnice, ktoré obsahujú aktuálnu slovnú zásobu, jednoducho vysvetlenú gramatiku, diktáty a vzorové otázky a odpovede, ktoré sa na hodine trénujú.
K učebniciam angličtiny i nemčiny sú k dispozícii MP3 nahrávky zdarma. MP3 nahrávky obsahujú nahrávky preberaného učiva v učebnici, vrátane slovnej zásoby, otázok a odpovedí a diktátov.
Pre kurzy angličtiny je k dispozícii aj vzdelávacia online zóna zdarma, v ktorej si môžete precvičiť nové vedomosti hravou formou. Pre kurzy nemčiny je na domáce precvičovanie k dispozícii zbierka cvičení a úloh.

UČEBNICE NEMECKÉHO JAZYKA

– tematické rozdelenie
– najaktuálnejšie témy zamerané na využitie v každodennej komunikácii
– praktický a intuitívny dizajn
– doplňujúce cvičenia, sprievodné články a dialógy, zaujímavé ilustrácie
– MP3 nahrávka a zbierka cvičení zdarma

UČEBNICE SPRICH MIT

UČEBNICE ANGLICKÉHO JAZYKA

– metodicky zostavené tak, aby študent najprv pokryl jadro slovnej zásoby, ktoré sa používa najčastešie
– špeciálne vytvorené pre interaktívnu formu štúdia s maximálnym zameraním na konverzáciu
– slovník s prekladom slovnej zásoby (súčasť učebnice)
– MP3 nahrávka a vstup do študentskej zóny zdarma

UČEBNICE CALLAN METHOD