Učebné materiály

UČEBNÉ MATERIÁLY

Na výučbu kurzov angličtiny a nemčiny používame profesionálne zostavené učebnice, ktoré obsahujú aktuálnu slovnú zásobu, jednoducho vysvetlenú gramatiku, diktáty a vzorové otázky a odpovede, ktoré sa na hodine trénujú.
K učebniciam angličtiny i nemčiny sú k dispozícii MP3 nahrávky zdarma. MP3 nahrávky obsahujú nahrávky preberaného učiva v učebnici, vrátane slovnej zásoby, otázok a odpovedí a diktátov.

UČEBNICE NEMECKÉHO JAZYKA

– tematické rozdelenie
– najaktuálnejšie témy zamerané na využitie v každodennej komunikácii
– praktický a intuitívny dizajn
– doplňujúce cvičenia, sprievodné články a dialógy, zaujímavé ilustrácie
– MP3 nahrávka a zbierka cvičení zdarma

UČEBNICE MENSCHEN

UČEBNICE ANGLICKÉHO JAZYKA

– metodicky zostavené tak, aby študent najprv pokryl jadro slovnej zásoby, ktoré sa používa najčastešie
– špeciálne vytvorené pre interaktívnu formu štúdia s maximálnym zameraním na konverzáciu
– slovník s prekladom slovnej zásoby (súčasť učebnice)
– MP3 nahrávka k učebnici zdarma

UČEBNICE CALLAN METHOD

UČEBNICE ANGLICKÉHO JAZYKA SO ZAMERANÍM NA BUSINESS ENGLISH

Market Leader sú učebnice vďaka ktorým sa naučíte používať angličtinu v pracovnom prostredí s istotou a plynule. Učebnica obohatí Vaše vedomosti o informácie a výrazy z obchodného prostredia a pomôže Vám v napredovaní a rozvíjaní Vašej kariéry. Učebnice boli vyvinuté v spolupráci s Financial Times, ktoré sú jedným z hlavných zdrojov obchodných informácií na svete. Stať „Finančné štúdie“ zoznamuje študentov s aktuálnymi obchodnými otázkami a pomáha študentom vytvoriť profesionálne jazykové a komunikačné zručnosti potrebné pre moderný svet.

UČEBNICE MARKET LEADER