Andrea

„Vysoko profesionálny prístup, no zároveň priateľská. S jej kurzom som veľmi spokojný.“

 

  • ​Jazyk: nemčina, angličtina, esperanto, slovenčina, čeština
  • Vzdelanie: Pedagogická fakulta UK v Bratislave – germanistika, pedagogika, psychológia
  • Certifikáty:  pre nemecký jazyk: štátne skúšky z jazyka, literatúry a didaktiky – 2. stupeň univerzitného štúdia, štátna skúška z prekladateľstva – Prvá štátna jazyková škola v Bratislave
  • Skúsenosti a špecializácia: spolupráca s medzinárodnými tímami pri tvorbe online portálov na výuku jazykov (manažment projektov, obsah portálov, hodnotenie kurzov a portálov spolufinancovaných EK), asistencia vedenia nemecky hovoriacich koncernov resp. ich oddelení, výuka nemčiny, angličtiny a strojopisu na rôznych stupňoch slovenského vzdelávacieho systému, v kurzoch viacerých úrovní (podľa ERRpJ) od individuálnej výuky po väčšie skupiny, trénovanie mládežníckych družstiev v hádzanej.