Alia

„Alia dokáže z človeka dostať slovíčka a vety, o ktorých ani netušil, že ich vie. :) Super lektorka, učí ako používať angličtinu v reálnom živote a nielen na hodine podľa učebníc. Vrelo ju odporúčam!“

 

  • ​Jazyk: angličtina
  • Vzdelanie: Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Prahe – odbor management, University of New York in Prague – odbor International and European Economics
  • Skúsenosti a špecializácia: Alia od útleho detstva cestovala s rodinou, jej prvý styk s angličtinou bol na základnej škole v Libanone, kde absolvovala 9.triedu s výučbou v anglickom jazyku. Následne sa rozhodla pokračovať v Prahe štúdiom na anglicko-českom gymnáziu a plynule prešla na americkú vysokú školu. Po škole pracovala v americkej firme. Tieto skúsenosti sa odrazili v jej schopnosti viest konverzácie o rôznych odborných témach. V súčasnosti je na materskej dovolenke, a popri nej si užíva energické hodiny angličtiny nabité dobrou náladou.
  • Profil: Aliine krédo k úspešnému zvládnutiu anglického jazyka je “ mýliť sa je ľudské“. Sama na sebe má nespočetnekrát odskúšané, že dôležitejšie je dorozumieť sa, než hovoriť gramaticky správne. Napokon na chybách sa človek najlepšie učí.  Akonáhle študenti prekonajú strach z robenia chýb v prejave, je ich pokrok oveľa rýchlejší a študenti sú často sami milo prekvapení tým, koľko toho vlastne vedia po anglicky povedať. :)