Adriana

Adriana

“Ďakujeme za lektorku, ktorá okrem jazykovej stránky rozumie aj ekonomickým otázkam a zákonitostiam, s ktorými dennodenne vo firme pracujeme! Je to veľmi nápomocné.”

 

  • ​Jazyk: nemčina
  • Vzdelanie: Ekonomická univerzita Bratislava, Obchodná fakulta                        Univerzita Viedeň, Germanistika pre cudzincov
  • Certifikáty: Všeobecná štátna skúška z nemeckého jazyka, Goethe inštitút, Uni Viedeň
  • Skúsenosti: Moje prvé skúsenosti vo vyučovaní som nadobudla výučbou Wirtschaftssprache deutsch na Obchodnej akadémii vo Viedni a neskôr v Bratislave. V súčasnosti sa venujem výučbe jazyka vo firmách a jazykových školách, či už v skupinách alebo indiviuálne so zameraním aj na odbornú terminológiu v požadovanej oblasti pôsobenia klienta, čo veľmi pozitívne ovplyvňuje aj možnosti varability vyučovacieho procesu. Zároveň sa venujem aj tlmočníckej a prekladateľskej činnosti.
  • Profil: Mojim krédom je “každý nový jazyk je ako otvorené okno, ktoré umožňuje nový pohľad na svet a rozširuje poňatie života, a každý nový študent je výzva”. Voľný čas trávim prevažne s knihou, sledovaním zaujímavých programov a cestovaním.